Lexiq

Derékszög

A derékszög 90°-os szöget, azaz egy negyed körívet jelent. Derékszöget két egymásra merőleges félegyenes alkot.

szögek fajtáiPéldául egy szobában az egymás melletti falak, vagy egy átlagos asztal lába és lapja derékszöget alkotnak. Egy négyzet minden oldala derékszög.

Radiánban a derékszög π/2‑nek felel meg.

Publikálva: 2020. május 10.