Lexiq

Demokrácia

A demokrácia az a politikai rendszer, amiben a hatalom a nép által megválasztott képviselők kezében van, akik azt a következő választásig gyakorolják.

A demokrácia megvalósulásának 3 alapfeltétele:

  1. titkos választások megrendezése
  2. egyenlő választójog biztosítása
  3. az ellenzék tevékenységének akadálytalan szabadsága (aminek része az is, hogy a választáson többé-kevésbé azonos feltételekkel és lehetőségekkel indulhatnak, mint a hatalmon lévő párt)

egy világtérkép, amin az országok különböző színekkel vannak jelölve a demokratikusság érvényesülése szerint (2020-as adatok alapján)A tágabban értelmezett, nyugati típusú demokrácia további ismérvei:

A hétköznapi életben, egy szűkebb közösségen belül a demokrácia azt jelenti, hogy mindenkinek a véleménye egyenértékű és fontos, ami miatt nem érhet senkit támadás. Ha például egy munkahely dolgozói vagy egy horgászegyesület tagjai között demokrácia van, akkor azt valahogy úgy kell érteni, hogy meghallgatják egymást, odafigyelnek egymásra, és mindenkivel megpróbálnak egyetértésre jutni.

A demokrácia szó a görög démos (=nép) és kratos (=hatalom) szavak összefonódásából ered. A magyar nyelvbe a német és a francia nyelv közvetítette a francia forradalom idején.

Szinonimái: népuralom, néphatalom, népképviseleti jogállam

Ellentétei: autokrácia vagy más néven önkényuralom (az egyén uralma), diktatúra (erőszakra és elnyomásra épülő önkényuralom), monarchia (öröklődő és élethosszig tartó egyeduralom), oligarchia (egy kizsákmányoló szűk csoport hatalma), arisztokrácia (a felsőbb réteg hatalma).

Bővebben:

Kapcsolódó szó: kompetitív autoriter rendszer

Publikálva: 2021. december 1.