Lexiq

Deltoid

A deltoid olyan négyszög, amelynek két-két egymás melletti oldala azonos hosszúságú, vagy más megközelítésben olyan tengelyesen szimmetrikus négyszög, aminek az egyik átlója a szimmetriatengelye.

konvex és konkáv deltoidA deltoidra akkor mondjuk, hogy konvex, ha a határán lévő bármelyik két pontot összekötő egyenes a belsejében marad. Ellenkező esetben azt mondjuk rá, hogy konkáv.

A deltoid tulajdonságai:

A deltoid rombusz, ha mind a négy oldala azonos hosszúságú, ha pedig a közbezárt szögük is derékszög, akkor négyzet.

A deltoid kerülete: K=(a+b)*2 (a és b a deltoid két különböző hosszúságú oldala)

A deltoid területe: T=(e*f)/2 (e és f a deltoid két átlója)

Sárkányidom néven is nevezik, mert a sárkányeregetés során használt sárkány jellemző formája.

A deltoid a delta és az -oid (=szerű) összetétele. A delta a görög ábécé negyedik betűje, formája miatt a háromszög egyik szinonimája. A kifejezés arra utal, hogy a deltoidot két egyenlő szárú háromszög összetételeként is felfoghatjuk.

Publikálva: 2020. október 9.