Lexiq

De novo

Latin eredetű kifejezés, aminek a jelentése újonnan kialakult.

A biológiában például de novo mutáció új, nem pedig a szülőktől örökölt mutációt jelent. A de novo szintézis újonnan történő előállítást jelent.