Lexiq

Dalton

A dalton az atomok és molekulák tömegének meghatározására használt mértékegység a fizikában és a kémiában. Jele: Da (a dalton szóból) vagy u (az angol unified atomic mass unit, magyarul egységesített atomi tömegegység kifejezésből).

Meghatározása szerint 1 Da a szén legstabilabb változatának, a 12C atomnak a nyugalmi állapotban mért tömegének 1/12 része, azaz 1 Da = m(12C) / 12 (ahol az m a tömeg jele). Ez kilogrammban kifejezve körülbelül 1,66×10-27 kg.

John Dalton arcképePéldák: egy héliumatom tömege mindössze 4 Da; az aszpirin hatóanyagának, az acetilszalicilsavnak a tömege körülbelül 180 Da. Az emberi vérben lévő legfontosabb szállító fehérje, az albumin 66 500 Da (és ez a méret már elegendő ahhoz, hogy ne tudjon átjutni az ér falán). A kollagén kb. 300 000 Da, a hialuronsav pedig több millió dalton (és ezek a nagy molekulaméretek már elegendőek ahhoz, hogy ne tudjanak felszívódni a bőr legfelső rétegén át, ahol legfeljebb kb. 500 Da tömegű molekulák jutnak át).

Az ilyen nagy tömegű molekulák tömegét már inkább kilodalton (kDa), megadalton (MDa) vagy gigadalton (GDa) mértékegységben szokták megadni. 1 kDa = 1000 Da, 1 MDa = 1000 kDa, és 1 GDa = 1000 MDa. A fenti példák szerint tehát az albumin 66,5 kDa, míg a hialuronsav 3‑7 MDa. Ezeknek a hatalmas számoknak a könnyű voltát jól szemlélteti, hogy egy emberi kromoszóma DNS‑e nagyságrendileg 150 GDa (azaz kb. 2,5×10-20 kg).

A dalton szó John Dalton angol fizikus és kémikus nevéből ered, aki 1803‑ban vetette fel, hogy a legkönnyebb atom, a hidrogén tömege legyen az atomtömeg mértékegysége.

Publikálva: 2021. április 29.