Lexiq

Cselekvőképtelen munkavállaló

A törvény szerint cselekvőképtelen munkavállaló

  1. a 14. életévét még be nem töltött személy
    (gyámhatósági engedéllyel alkalmazva, kizárólag kulturális, művészeti, sport- vagy hirdetési tevékenységgel megbízva)
  2. a bíróság által cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett 14 év feletti személy

Cselekvőképtelen személy alkalmazásához orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. Az ilyen dolgozók csak folyamatos ellenőrzés mellett végezhetik munkájukat, belátási képességük teljes hiánya esetén pedig nem tartoznak kártérítési felelősséggel.

Bővebben: Munka Törvénykönyve (Jogtár) - XV. fejezet, 212. §

Publikálva: 2020. április 28.