Lexiq

Címzetes

Megtiszteltetésként adományozott címmel ellátott személy, aki csak névlegesen viseli a kapott titulust, mert annak hatáskörét ténylegesen nem gyakorolja, és a vele járó fizetségre nem jogosult, csak címpótlék járhat neki.

Például egy címzetes egyetemi tanár valójában nem oktatja a diákokat, de mivel elismert szakértője a tudományának, ezért alkalmanként felkérheti az egyetem egy-egy előadás megtartására.

A címzetes rangot más néven tiszteletbeli rangnak is nevezik. Például egy tiszteletbeli konzul nem áll a küldő ország alkalmazásában, csupán szívességből látja el érdekvédelmi feladatait.

Latinul: honoris causa.

Publikálva: 2020. június 8.