Lexiq

Boldog prím

A boldog prímek olyan számok, amik boldog számok és prímszámok is egyszerre.

A 13 például boldog prím, mivel 1-en és önmagán kívül nem osztható más pozitív egész számmal (azaz prímszám), és 12+32=1+9=10, majd 12+02=1+0=1, ezért boldog szám is.

Az első 30 boldog prím: 7, 13, 19, 23, 31, 79, 97, 103, 109, 139, 167, 193, 239, 263, 293, 313, 331, 367, 379, 383, 397, 409, 487, 563, 617, 653, 673, 683, 709, 739.

Publikálva: 2020. szeptember 15.