Lexiq

Bizonylat

1.

A számviteli bizonylat egy könyvelési tételt igazoló irat, amely egy bevételt vagy kiadást tanúsít.

Minden gazdasági esemény (pl. vásárlás, eladás, munkabér-átutalás) megtörténtekor szükséges a bizonylat kiállítása a cég számviteli nyilvántartásához. A bizonylatnak meghatározott tartalmi követelményei vannak, például mindegyiknek van egy sorszáma, minden esetben szerepeltetni kell rajta a kiállító adatait és a kiállítás dátumát stb. Kettős könyvelés esetén az összes bizonylatot rögzíteni kell a könyvviteli nyilvántartásban.

A számviteli bizonylat jogi definíciója a 2000. évi C. törvény alapján (166. § 1. bekezdés):

Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

2.

Általános értelemben valamilyen tény igazolására szolgáló hivatalos okirat, amivel valaki bizonyítani tud valamit. Ilyen például egy orvosi eszköz minőségi bizonylata, ami alátámasztja az eszköz megbízható működését, vagy ilyen egy kézbesítésről szóló szállítási bizonylat, amivel igazolni lehet, hogy a fuvarozás megtörtént.

A bizonylat kifejezés a bizony határozószóból képződött, aminek eredeti jelentése valódi, igaz, utalva arra, hogy egy bizonylat valaminek a valódiságára, tényleges megtörténtére szolgál.

Publikálva: 2020. május 15.