Lexiq

Bilingvizmus

A bilingvizmus (vagy más néven bilingvalizmus) szó szerinti jelentése kétnyelvűség. Régebben csak azt tekintették bilingvisnek, aki két nyelvet anyanyelvi szinten tudott, a mai nézet szerint azonban ide tartozik bárki, aki két nyelvet aktívan és magas szinten használ a mindennapok során.

Ennek többféle oka is lehet. Napjainkban gyakoriak a vegyes házasságok, és ha a két szülő a kezdetektől fogva eltérő nyelven beszél a gyermekével, akkor ő kétnyelvű lesz. A bilingvizmus kifejlődhet később is, ha valaki serdülő- vagy felnőttkorban megtanul egy második nyelvet, és olyan jártasságot szerez benne, hogy az anyanyelvéhez hasonló kifejezőkészségre tesz szert. Ezenkívül adódhat a bilingvizmus abból is, hogy valaki egy etnikai kisebbség tagja, illetve országhatár mentén vagy különböző származású közösségben él. Például a romák szinte mindenhol a világon kétnyelvűek, hiszen saját nyelvük mellett ugyanolyan gyakorlottak hazájuk nyelvének használatában is. Ugyanígy a határon túli magyarok is bilingvisek, mivel magyar anyanyelvükön túl a román, szlovák, szerb stb. nyelvet is ismerik és használják.

A bilingvizmus kifejezés a latin bi- (=kettő) előtag és a lingua (=nyelv) szó összevonásából származik, utalva arra, hogy az ilyen személy úgy beszéli a két nyelvet, mintha szó szerint két nyelv lenne a szájában.

a nyelvek és nyelvváltozatok használatának megnevezései egy táblázatbanA bilingvizmus nem összetévesztendő egy társadalmi közösség kétnyelvűségét jelentő diglossziával.
A kettőnél több nyelv rendszeres és gyakorlott használata a plurilingvizmus.

Bővebben: Apunak jó éjt, mamának dobranoc (Magyar Narancs)

Publikálva: 2021. március 10.