Lexiq

Bilingvis

A bilingvis (vagy bilingvális) jelentése kétnyelvű.

Ha egy ember bilingvis, az azt jelenti, hogy két nyelven beszél a mindennapok során olyan jártassággal, hogy kifejezőkészsége szinte anyanyelvi szintű. Ez a kétnyelvűség a bilingvizmus.

Ha egy könyv bilingvis, az azt jelenti, hogy az eredeti nyelven írt szöveg és a fordítása egymás mellett szerepel, általában egymással szemközti oldalon, sorról sorra ugyanúgy tördelve, hogy a mondatok és a szavak könnyen összehasonlíthatóak legyenek egymással.

A bilingvális oktatás az, amikor a hallássérült gyerekek az anyanyelvüknek tekintett jelnyelvet és a második nyelvként szolgáló hangzó nyelvet is megtanulják, így kétnyelvűként meg tudják értetni magukat a siket és a halló közegben egyaránt.

A bilingvis kifejezés a latin bi- (=kettő) előtag és a lingua (=nyelv) szó összevonásából származik, utalva arra, hogy a bilingvis személy úgy beszéli a két nyelvet, mintha szó szerint két nyelv lenne a szájában.

Ha valaki több mint két nyelven beszél folyékonyan és nagy rutinnal, akkor ő plurilingvis.

Publikálva: 2021. március 10.