Lexiq

Beiktatás

1.

Hivatalos, ünnepélyes kinevezés vagy előléptetés valamilyen tisztségbe vagy szerepkörbe, amivel egyidőben a beavatott személy megkapja új rangjának jogkörét és teendőit. Például ha beiktatják az új püspököt, az azt jelenti, hogy attól a pillanattól fogva ő viseli a püspöki tisztséget.

A beiktatási szertartáson a kitüntetett személy általában nyilvános eskütételt tesz és átveszi az új tisztséggel együtt járó formális szimbólumokat (például hivatalos pecsétet vagy jellegzetes ruhadarabot). Ezen kívül gyakran felolvassák a kinevezést igazoló dokumentumokat is.

2.

Hivatalos jegyzékbe vétel, tehát amikor valaki a hivatalos iratokat a beérkezés sorrendjében a jegyzékben következő sorszámmal ellátja, és főbb adatait beírja a jegyzékbe. Ezt a jegyzéket iktatói könyvnek, az irat sorszámát pedig iktatói számnak hívják.

Például a szolgáltató cégeknél az ügyfél kérelme akkor válik elintézendő üggyé, amikor azt beiktatják, de a nagyobb intézményeknél vagy cégeknél ez szokott történni minden postai levéllel is, amikor egy erre kinevezett személy adminisztrálja a küldemények beérkezését.

Publikálva: 2020. május 13.