Lexiq

Autoriter

Az autoriter szó jelentése tekintélyelvű.

Egy autoriter vezető például mindenben maga dönt, a munkatársainak nem kéri ki a véleményét, önkényesen utasít másokat feladatok elvégzésére, érvek, meggyőzés és magyarázatok helyett a tekintélyére, hatalmára támaszkodik. Az autoriter kormányzás (vagy más néven tekintélyuralmi rendszer) átmenet a parlamentalizmus és a diktatórikus totalitarizmus között, a hatalom egy vezető kezében összpontosul, az emberi jogok és a sajtószabadság korlátolt érvényesülése, valamint korlátozott politikai szabadság jellemzi.

A kifejezés az ellentmondást nem tűrő, hatalmaskodó jelentésű francia autoritaire szóból ered.