Lexiq

Atipikus foglalkoztatás

Olyan foglalkoztatási forma, ami bármiben és bárhogyan eltér a hagyományos munkaviszonytól. Hagyományos munkaviszony alatt értendő a teljes munkaidős, heti öt munkanapon végzett, napi 8 órás, határozatlan idejű, munkahelyen történő, alkalmazotti szerep.

Az atipikus munkaviszony a szokványostól eltérhet a foglalkoztatás tartamában (pl. önfoglalkoztatás, határozott idejű szerződés), helyében (pl. távmunka), idejében és/vagy hosszában (pl. részmunkaidő, idénymunka).

Ezek jogi szabályozása eltér a Munka Törvénykönyvében leírt általános szabályoktól. A törvényben nevesített és szabályozott atipikus foglalkoztatási formák a következők:

 1. határozott idejű munkaviszony
 2. munkavégzés behívás alapján
 3. munkakör megosztás
 4. több munkáltató által létesített munkaviszony
 5. távmunkavégzés
 6. bedolgozói munkaviszony
 7. alkalmi munka
 8. köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
 9. vezető állású munkavállaló
 10. cselekvőképtelen munkavállaló
 11. munkaerő-kölcsönzés

Korunk társadalmi és technológiai változásainak hatására a atipikus munkavégzés egyre népszerűbb. A munkaadók is egyre inkább igénylik a munkavállalók rugalmasságát, de az újabb és újabb generációk életviteli sajátosságai is hozzájárulnak a terjedésükhöz.

Bővebben: Munka Törvénykönyve (Jogtár) - XV. fejezet, 192-213. paragrafus

Publikálva: 2020. április 28.