Lexiq

Asszonyság

Az asszonyság fölényes, lekicsinylő kifejezés, amit idősebb, egyszerűbb, buta nőkre, parasztasszonyokra használnak, gyakran megszólításként is.

Példa a használatára: "Figyeljen, asszonyság, elmondom újra!"

Régebben úrihölgy, úriasszony értelemben mondták az idősebb nőkre.