Lexiq

Asszonánc

Olyan rím, ahol a hangzás csak némileg hasonlít, a magánhangzók egyezésén vagy hasonlóságán kívül nincsen más hasonlóság.

Ellentéte a tiszta rím, ahol a magánhangzók azonosak vagy közel azonosak, és a mássalhangzók is hasonló hangzásúak.

Példa Ady Endre A föl-földobott kő című verséből:

"Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra"

Publikálva: 2020. április 27.