Lexiq

Aposztrofál

Az aposztrofál szó jelentése megemlít, hivatkozik, megszólít, titulál. Gyakran áll egy olyan szó vagy kifejezés előtte, ami azt határozza meg, hogy hogyan, miként hivatkozik, mutat be, azaz aposztrofál valaki valamit.

Ha például valaki zseniként aposztrofálja magát, az azt jelenti, hogy úgy hivatkozik magára, hogy ő egy zseni. Ha valaki hazugságként aposztrofál valamit, az azt jelenti, hogy hazugságnak nevezi.

A kifejezés a görög eredetű apo- (=el) előtagból és a sztrophé (=fordul) szóból ered, ami a szónok közönségről a megszólított felé való elfordulására utal.

Publikálva: 2020. október 20.