Lexiq

Apát

Keresztény vagy más egyházi kolostor élén álló szerzetes főpap, aki a kolostorban Krisztus helyetteseként lép fel, és akinek elsődleges feladata a szerzetesek lelki irányítása.

Eredetileg a remetéket nevezték így. Ahogyan a fogalom az egyházak körébe került, azokat a szerzeteseket hívták apátoknak, akik ugyan nem álltak valamely kolostor élén, de nagy tisztelet vette körül őket. A szó eredete bizonytalan.

Egy apát elvárt megszólítása idegenek részéről: főtisztelendő úr.