Lexiq

Anakronisztikus

Az anakronisztikus szó jelentése kortévesztő, és valamilyen esemény vagy körülmény és annak ideje közötti ellentmondásra használják. Gyakran hivatkoznak vele korszerűtlen, idejétmúlt dolgokra, amiknek a modern korban már nem lenne helyük.

Ha például egy őskorban játszódó filmben a szereplők a Föld és a Hold közötti gravitációs vonzásról beszélnének, az anakronisztikus lenne, mivel abban az időben még nem volt ismert ez a kapcsolat. Ha valaki manapság tárcsás telefonkészüléket hozna forgalomba, akkor az anakronisztikus lenne, mivel napjainkban már nem használnak ilyet.

A kifejezés a görög ana- (=vissza) és khronosz (=idő) szavakból ered.