Lexiq

Áltudomány

Áltudománynak (vagy más néven pszeudotudománynak) azokat az elgondolásokat nevezzük, amiket kitalálóik vagy művelőik tudományosnak neveznek, azonban valójában nem felelnek meg a tudomány fogalmának.

Az áltudományok gyakran használnak tudományos (vagy annak tűnő) szakszavakat, vagy hivatkoznak tudományos végzettségre, azonban az elgondolás mögött vagy nem állnak tudományos bizonyítékok, vagy a tudományos eredmények kifejezetten cáfolják azt. Egyes áltudományok a szakszavakat olyan formában használják, hogy annak valójában nincs tudományosan értelmezhető jelentése.

Általánosan áltudománynak tekintett elgondolásokra példák a homeopátia, az intelligens tervezettség vagy az asztrológia.