Lexiq

Aloha nui loa

Az aloha nui loa hawaii kifejezés, aminek a jelentése sok szeretettel, mély szeretettel, de mint kedves köszönést is használják.

A kifejezés a szeretetet jelentő aloha szóból és a nagyon sok jelentésű nui loa szavakból áll.