Lexiq

Állami újraelosztás

Az állam bevételeinek átcsoportosítása a társadalom tagjai között, tehát az a folyamat, amikor az állam az adók, járulékok, illetékek és egyéb bevételek útján szerzett pénzéből saját elhatározása szerint támogat bizonyos ügyeket vagy csoportokat. Ilyen ügy például az egészségügy vagy a felsőoktatás, illetve ilyen csoport például a nyugdíjas korosztály vagy a fogyatékkal élő személyek.

Ennek az intézkedésnek a célja a társadalmi igazságosság megteremtése (pl. a szegények és gazdagok közötti különbségek csökkentése) és a piaci kudarcok megelőzése (pl. művészetek támogatása).

Az állami újraelosztás mértéke országonként változó, Magyarországon a többi OECD országhoz viszonyítva az átlagnál magasabb. Ennek előnye, hogy néhány olyan számunkra adottnak tekintett, ám igen magas költségű ügyeknek is élvezői vagyunk, mint például az egészségügyi ellátás, a felsőoktatás, a közúthálózat, az alapítványok működése, az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíj. Ugyanakkor ennek hátránya, hogy emiatt magasak hazánkban az adók és a járulékok, hiszen az állam csak azt a pénzt tudja szétosztani, amit előtte másoktól elvett.