Lexiq

A kivétel erősíti a szabályt

A kivétel erősíti a szabályt gyakran használt szólás, aminek valódi jelentése egész más, mint amire a legtöbben (értelmetlenül) használják.

A legtöbben tévesen arra használják, hogy egy szabálytól eltérő kivételt semmisnek tekintsenek:

- Feri soha nem köszön előre.
- Ez hülyeség, ma is előre kívánt jó reggelt a liftben.
- Na jó, a kivétel erősíti a szabályt.

Ez a használat azonban azért logikátlan, mert egy kivételes eset nem erősíti, hanem épp ellenkezőleg, gyengíti egy szabály érvényességét. Ha azt mondom, hogy "Feri soha nem köszön előre, csak hétfőnként", akkor az az általánosítás, hogy "soha nem köszön előre", nemigen állja meg a helyét, hiszen heti egyszer mégis csak köszön. A kivételek (azaz a hétfők) nem megerősítették, hanem éppenséggel csorbították a nézetemet.

Ezzel szemben a szólás valódi jelentése az, hogy a kivétel létezése bizonyítja a szabály létezését a nem kivételes esetekben, azaz a kivételes esetek ismeretében lehet a szabályra következtetni. A fenti példánál maradva, az, hogy Feri hétfőnként (és csakis hétfőnként) köszönni szokott, megerősíti azt a megállapításomat, hogy a többi hat napon nem köszön. A kivételek (a hétfők) tehát nem ellentmondanak a szabálynak, hanem pontos számbavételükkel és tételes felsorolásukkal (az e heti hétfő, a múlt hét hétfő stb.) biztosabb lábakra tudom helyezni a szabályt, mondván az összes többi esetre (a többi hat napra) a szabály maradéktalanul igaz, és ezzel jobban megbízhatok a szabály előre jósló erejében (holnap kedd, szóval Feri nem fog köszönni).

A szólás téves használatának két magyarázata lehetséges:

  1. A latin eredetiben (exceptio probat regulam) a probo igének két jelentése is van: az egyik a bizonyít, megerősít, a másik a tesztel, próbára tesz jelentés. Ugyanígy az angol változatban (the exception proves the rule) a prove ige egyszerre jelent bizonyítást és próbatételt. Akár az eredeti latin, akár az ebből származó angol változatból ered a magyar szólás, a tévedés egy félrefordításból fakad. E szerint a helyes megfogalmazás valami olyasmi lenne, hogy "a kivétel próbára teszi a szabályt".
  2. Az exceptio probat regulam in casibus non exceptis egy régi, még az ókorból származó jogi elv megnevezése, ami annyit tesz, hogy ha a törvény említést tesz egy kivételről (hétfők), akkor az bizonyítja, hogy létezik egy szabály is (a többi nap), és a nem kivételes esetekben ez a szabály az irányadó (például keddenként). Ha a magyar szólás ebből a jogi terminusból ered, akkor a tévedés abból adódik, hogy a kifejezés vége lemaradt. E szerint a helyes megfogalmazás úgy hangzana, hogy "a kivétel megerősíti a szabályt a nem kivételes esetekben".

A szólás idegen nyelvű változatai a magyarhoz hasonlóan vitásak:

Bővebben: